Close

Programy motywacyjne

Jak wybrać agencję (organizatora) do obsługi programu lojalnościowego?

Każdy z managerów, który prowadzi lub jest przed wdrożeniem programu lojalnościowego B2C bądź programu motywacyjnego B2B, staje przed koniecznością wyboru partnera, któremu powierzy obsługę całości bądź części prac związanych z wdrożeniem i obsługą takiego programu. Niewątpliwie konsekwencje błędnego wyboru będą miały wpływ na czas, koszty, a przede wszystkim odbiór oraz skuteczność prowadzonego przedsięwzięcia. Ten wpis powstał na podstawie doświadczeń w wybieraniu podmiotów z perspektywy marketera prowadzącego postępowania przetargowe mające na celu wybór agencji odpowiedzialnej za działania sprzedażowe i lojalnościowe oraz osoby kierującej pracami wyspecjalizowanego podmiotu, który wziął udział w ponad 100 postępowaniach przetargowych i zrealizował kilkadziesiąt projektów z zakresu programów lojalnościowych. Niepisaną prawdą jest, iż partnera (agencję) do współpracy wybiera się na podstawie subiektywnych kryteriów, z których najczęściej dominującym jest dopasowanie stylu komunikacji oraz zaufanie co do rzetelności przyszłej współpracy. Patrząc obiektywnie istnieje pięć istotnych kryteriów, którymi należy kierować się w procesie wyboru partnera. Te kryteria to: Doświadczenie w realizacji analogicznych projektów i znajomość rynku programów lojalnościowych. System informatyczny, którego głównym elementem jest funkcjonalna platforma do zarządzania programami lojalnościowymi. Zaplecze logistyczne. System bezpieczeństwa prawno-podatkowego, najlepiej wypracowany uzyskanymi indywidualnymi interpretacjami podatkowymi. System zarządzania bezpieczeństwem informacji wdrożony stosowną normą lub za pomocą własnych procedur operacyjnych. DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI ANALOGICZNYCH PROJEKTÓW Na gruncie […]

Czytaj dalej

Wielkie zmiany na polskim rynku programów lojalnościowych B2C

atventure - zmiany na polskim rynku programów lojalnościowych B2C

Analiza aktywności rynku oraz nagromadzenia wydarzeń i zmian, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (tj. okresie od sierpnia 2016 r. do końca lipca 2017 r.), czyli stosunkowo krótkim czasie – czyni ten okres jednym z najbardziej dynamicznych momentów w historii polskiego rynku programów lojalnościowych skierowanych do nabywców ostatecznych (programów lojalnościowych B2C). Warto tu wymienić chociażby takie wydarzenia jak: Uruchomienie nowych programów lojalnościowych, z których najważniejszymi wartymi odnotowania są: Moja Biedronka wdrożony przez Jeronimo Martins Polska, Program Monetowy Allegro, Program #korzystaj Raiffeisen Polbank, Klub Rossmann, dzięki któremu Rossmann stał się pierwszym retailerem, prowadzącym w Polsce dwa programy lojalnościowe (drugim jest wciąż funkcjonujący program Rossnę), Program Mój Empik (nagrodzonego w konkursie Loyalty Awards 2016 tytułem The Best New Loyalty Activities of the Year 2016), Program Starbucks Rewards wdrożony przez AmRest Coffee; Rebranding programu Statoil Extra (nagrodzonego w konkursie Loyalty Awards 2016 r. tytułem Loyalty Innovation of the Year) polegający na zmianie nazwy na Circle K EXTRA Club, związany z towarzyszącą zmianą marki sieci stacji paliw, oraz zmiana nazwy programu MasterCard Rewards na MasterCard Priceless Specials (nagrodzonego we wspomnianym plebiscycie tytułem The Best Loyalty Activities in Services); Rozwój konceptu akcji wspierających uczestnictwo w programach lojalnościowych, w czym przodował program VITAY, organizując szereg akcji, […]

Czytaj dalej

Skuteczne programy motywacyjne i lojalnościowe – koncepcja i wdrożenie

atventure - skuteczne programy motywacyjne - wdrożenie i koncepcja

Jednym z  kryteriów jakich możemy użyć do podziału długookresowych programów wsparcia sprzedaży jest ich klasyfikacja na podstawie grupy docelowej. Łatwo wyodrębniamy w ten sposób dwa rodzaje programów. Pierwszy – programy motywacyjne, skierowane do poszczególnych ogniw łańcucha dystrybucji (tzw. programy business-to-business). Drugi – programy lojalnościowe (tzw. programy business-to-consumer) w których uczestniczą nabywcy ostateczni, czyli konsumenci. Koncepcją organizacji programów B2B jest zmotywowanie uczestników akcji do realizacji określonych celów sprzedażowych. Cele te określamy zazwyczaj wartościowo, bądź (w zależności od specyfiki programu) w jednostkach miary produktów biorących udział w programie. Z kolei programy B2C organizowane są w celu przywiązania nabywcy ostatecznego do określonej marki lub produktu, do danej sieci sprzedaży, czy nawet do konkretnego punktu sprzedaży marki objętej programem lojalnościowym. Cele w programach motywacyjnych i lojalnościowych. Cele zarówno programów motywacyjnych, jak i lojalnościowych odzwierciedlają cele biznesowe, sprzedażowe i marketingowe Zleceniodawcy. Struktura celów programów motywacyjnych jest zazwyczaj bardziej rozbudowana niż w przypadku programów lojalnościowych. Poza aspektem motywowania do osiągnięcia określonego wyniku wartości czy wolumenu sprzedaży, cele B2B obejmują także elementy związane z koniecznością osiągnięcia określonego poziomu dystrybucji numerycznej, posiadania w sprzedaży określonych SKU, czy utrzymywania danego poziomu stanów minimalnych zapasów wybranych produktów. Dodatkowo w programach B2B narzucane są także cele jakościowe, takie jak konieczność zachowania […]

Czytaj dalej