Close

Strategia i analiza rynku.

Oferujemy Państwu strategie budowane w oparciu o wielowymiarową analitykę zbiorów danych.

Dane.

To od nich wszystko się zaczyna. Właściwie zanalizowane w połączeniu z zaawansowaną technologią pozwalają automatyzować procesy zarządzania długoterminowymi relacjami B2B.

Strategie.

Stworzyliśmy dziesiątki strategii opartych na analizie posiadanych bądź zewnętrznych zbiorów danych, mających na celu wdrożenie, zamknięcie lub re-engineering istniejących programów lojalnościowych i motywacyjnych. Dzięki unikalnej możliwości obserwacji efektów rynkowych analizujemy skuteczność i efektywność działań, prowadzonych w oparciu o składane rekomendacje.

Narzędzia.

Narzędzia analityczne oraz wizualizacja danych pomagają odnaleźć i zrozumieć sens w zachowaniach nabywców i pośredników handlowych. Dzięki temu tworzone strategie w pełni wykorzystują potencjał danych, zaś działania komunikacyjne mają charakter dopasowany do poszczególnych segmentów uczestników. Efektem jest przewaga konkurencyjna, która umożliwia odejście od konkurencji ceną na rzecz wartości dodanej.

Analityka.

Dzięki unikalnym kompetencjom analitycznym umożliwiamy zagłębienie się z posiadane dane, zrozumienie ich i odkrycie prawidłowości, które nie są widoczne bez zastosowania zaawansowanych technik analitycznych. Reguły asocjacyjne, klasteryzacja, modele predykcyjne to najczęściej stosowane analizy pozwalające zrozumienie postaw i zachowań nabywczych uczestników obsługiwanych programów. W konsekwencji wiemy nie tylko co i dlaczego kupują uczestnicy, ale także co zrobić, aby nadal kupowali i jak motywować ich do zwiększania wartości koszyka i częstotliwości zakupów.

Gotowy do współpracy?

Pokaż nam swoje dane. Pomożemy Ci wykorzystać nowe możliwości biznesowe, znajdziemy potencjał do rozwoju, dodamy nową wartość do Twoich produktów.